آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت هفتم-پیاده سازی Access List

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 4/24/2017 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی

آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت هفتم-پیاده سازی Access List

با سلام به کاربران هولایتی ، مجموعه ای از آموزش Cisco Packet Tracer  را برای شما کاربران حرفه ای سیسکو فراهم کرده ایم. البته توسط مهندس حامد منصوری عزیز که با علاقه فراوان این آموزش ها را تولید کردند. در این قسمت از آموزش قصد داریمAccess Listرا  پیاده سازی کنیم.

تصویری از سناریو Access List که در فیلم آموزشی خواهد دید.


این ویدیو ویژه چه افرادی است ؟
این ویدیو ویژه دانشجویان علاقه مندی است که برای یاد گیری شبکه هزینه های زیادی را پرداخت می کنند تا به این مجموعه از آموزش ها دست پیدا کنند. لذا اگر شما علاقه مند به یاد گیری شبکه هستید ، این ویدیو را از دست ندهید.


نظر خود را در مورد این ویدیو درج کنید.
مشخصات فایل آموزشی
حجم: 66MB
زمان:62 دقیقه


رمز فایل:hoolity.com

هولایتی را دنبال کنید!!!

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.

آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت ششم-پیاده سازی OSPF metric

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 4/3/2017 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی

آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت ششم-پیاده سازی OSPF metric


با سلام به کاربران هولایتی ، مجموعه ای از آموزش Cisco Packet Tracer  را برای شما کاربران حرفه ای سیسکو فراهم کرده ایم. البته توسط مهندس حامد منصوری عزیز که با علاقه فراوان این آموزش ها را تولید کردند. در این قسمت از آموزش قصد داریم OSPF Metricرا  پیاده سازی کنیم.

تصویری از سناریو OSPF Metric که در فیلم آموزشی خواهد دید.


این ویدیو ویژه چه افرادی است ؟
این ویدیو ویژه دانشجویان علاقه مندی است که برای یاد گیری شبکه هزینه های زیادی را پرداخت می کنند تا به این مجموعه از آموزش ها دست پیدا کنند. لذا اگر شما علاقه مند به یاد گیری شبکه هستید ، این ویدیو را از دست ندهید.


نظر خود را در مورد این ویدیو درج کنید.
مشخصات فایل آموزشی
حجم: 30MB
زمان:27 دقیقه


رمز فایل:hoolity.com

هولایتی را دنبال کنید!!!

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.

خطای deploy fail در Visual Studio 2015 Xamarin

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 3/24/2017 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی


رفع خطای خطای  deploy fail در Visual Studio 2015 Xamarin

سلام به کاربران عزیز سایت هولایتی ، اگر زامارین (Xamarin) را برای ساخت App انتخاب کرده اید و در طول ساخت برنامه با این خطا مواجه شدید ، برای رفع خطا باید مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید.

این خطا به این دلیل بوجود آمده است که Visual studio تا به این لحظه نتوانسته SDK را روی سیستم شما شناسایی کند از این رو با چنین خطای عجیبی مواجه می شود.


مراحل زیر را دنبال کنید:

1- رجیستری را باز کنید. ( با تایپ عبارت Regedit در پنجره Run در منوی استارت)
2- به این آدرس بروید.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Android SDK Tools
3- فایل path را باز کنید و مسیر SDK خود را وارد کنید. (مطابق تصویر)آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت پنجم-پیاده سازی OSPF Routing

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 3/23/2017 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی

آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت پنجم-پیاده سازی OSPF Routing


با سلام به کاربران هولایتی ، مجموعه ای از آموزش Cisco Packet Tracer  را برای شما کاربران حرفه ای سیسکو فراهم کرده ایم. البته توسط مهندس حامد منصوری عزیز که با علاقه فراوان این آموزش ها را تولید کردند. در این قسمت از آموزش قصد داریم OSPF Routing را  پیاده سازی کنیم.

تصویری از سناریو OSPF Routing که در فیلم آموزشی خواهد دید.


این ویدیو ویژه چه افرادی است ؟
این ویدیو ویژه دانشجویان علاقه مندی است که برای یاد گیری شبکه هزینه های زیادی را پرداخت می کنند تا به این مجموعه از آموزش ها دست پیدا کنند. لذا اگر شما علاقه مند به یاد گیری شبکه هستید ، این ویدیو را از دست ندهید.


نظر خود را در مورد این ویدیو درج کنید.
مشخصات فایل آموزشی
حجم: 70MB
زمان:65 دقیقه


رمز فایل:hoolity.com

هولایتی را دنبال کنید!!!

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.

آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت چهارم-پیاده سازی RIP Routing

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 3/18/2017 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی

آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت چهارم-پیاده سازی RIP Routing


با سلام به کاربران هولایتی ، مجموعه ای از آموزش Cisco Packet Tracer  را برای شما کاربران حرفه ای سیسکو فراهم کرده ایم. البته توسط مهندس حامد منصوری عزیز که با علاقه فراوان این آموزش ها را تولید کردند. در این قسمت از آموزش قصد داریم RIP Routing را  پیاده سازی کنیم.

تصویری از سناریو RIP Routing که در فیلم آموزشی خواهد دید.
این ویدیو ویژه چه افرادی است ؟
این ویدیو ویژه دانشجویان علاقه مندی است که برای یاد گیری شبکه هزینه های زیادی را پرداخت می کنند تا به این مجموعه از آموزش ها دست پیدا کنند. لذا اگر شما علاقه مند به یاد گیری شبکه هستید ، این ویدیو را از دست ندهید.


نظر خود را در مورد این ویدیو درج کنید.
مشخصات فایل آموزشی
حجم: 102MB
زمان:90 دقیقه


رمز فایل:hoolity.com

هولایتی را دنبال کنید!!!

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.

آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت سوم-پیاده سازی Static routing

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 3/2/2017 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسیآموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت سوم-پیاده سازی Static routing


با سلام به کاربران هولایتی ، مجموعه ای از آموزش Cisco Packet Tracer  را برای شما کاربران حرفه ای سیسکو فراهم کرده ایم. البته توسط مهندس حامد منصوری عزیز که با علاقه فراوان این آموزش ها را تولید کردند. در این قسمت از آموزش قصد داریم Static routing را  پیاده سازی کنیم.


این ویدیو ویژه چه افرادی است ؟
این ویدیو ویژه دانشجویان علاقه مندی است که برای یاد گیری شبکه هزینه های زیادی را پرداخت می کنند تا به این مجموعه از آموزش ها دست پیدا کنند. لذا اگر شما علاقه مند به یاد گیری شبکه هستید ، این ویدیو را از دست ندهید.


نظر خود را در مورد این ویدیو درج کنید.
مشخصات فایل آموزشی
حجم: 54MB
زمان:60 دقیقه


رمز فایل:hoolity.com

هولایتی را دنبال کنید!!!

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.

آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت دوم-پیاده سازی DHCP

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 2/17/2017 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی


آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت دوم-پیاده سازی DHCP


با سلام به کاربران هولایتی ، مجموعه ای از آموزش Cisco Packet Tracer  را برای شما کاربران حرفه ای سیسکو فراهم کرده ایم. البته توسط مهندس حامد منصوری عزیز که با علاقه فراوان این آموزش ها را تولید کردند. در این قسمت از آموزش قصد داریم DHCP را  پیاده سازی کنیم.


این ویدیو ویژه چه افرادی است ؟
این ویدیو ویژه دانشجویان علاقه مندی است که برای یاد گیری شبکه هزینه های زیادی را پرداخت می کنند تا به این مجموعه از آموزش ها دست پیدا کنند. لذا اگر شما علاقه مند به یاد گیری شبکه هستید ، این ویدیو را از دست ندهید.


نظر خود را در مورد این ویدیو درج کنید.
مشخصات فایل آموزشی
حجم: 38MB
زمان:40 دقیقه


رمز فایل:hoolity.com

هولایتی را دنبال کنید!!!

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.

آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت اول-پیاده سازی Vlan

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 1/27/2017 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی


آموزش حرفه ای سیسکو پکت تریسر-قسمت اول-پیاده سازی Vlan


با سلام به کاربران هولایتی ، مجموعه ای از آموزش Cisco Packet Tracer  را برای شما کاربران حرفه ای سیسکو فراهم کرده ایم. البته توسط مهندس حامد منصوری عزیز که با علاقه فراوان این آموزش ها را تولید کردند. در این قسمت از آموزش مثال عملی از سناریو Vlan را پیاده سازی شده است.


این ویدیو ویژه چه افرادی است ؟
این ویدیو ویژه دانشجویان علاقه مندی است که برای یاد گیری شبکه هزینه های زیادی را پرداخت می کنند تا به این مجموعه از آموزش ها دست پیدا کنند. لذا اگر شما علاقه مند به یاد گیری شبکه هستید ، این ویدیو را از دست ندهید.


نظر خود را در مورد این ویدیو درج کنید.
مشخصات فایل آموزشی
حجم: 56MB
زمان:60 دقیقه


رمز فایل:hoolity.com

هولایتی را دنبال کنید!!!

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.

کیفیت رسانه آموزشی هولایتی

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 1/13/2017 12:00:00 AM 0 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی

 
کیفیت رسانه آموزشی هولایتی

سلام به کاربران رسانه آموزشی هولایتی ، سایت های زیادی هستند که آموزش های برنامه نویسی منتشر می کنند. این سایت ها عمدتا فایل ها را از سروری به سرور خود  copy و paste می کنند.با این ترتیب شما را مجبور می کنند که ابتدا فایل ها را دانلود کنید و بعد محتوای آن را مشاهده کنید. عمدتا این آموزش ها حجیم هستند و بعد از دانلود فایل به کیفیت فایل پی می برید. اما رسانه آموزشی هولایتی تا اینجای کار حد المقدور یک screenshot از توضیح اینکه چه موردی را به شما خواهد منتقل کرد را قبل دانلود به تصویر می کشد. خوب است که بدانید در آینده نزدیک تمام این فایل ها به صورت اشتراک ویدیو برای شما کاربر رسانه آموزشی هولایتی stream خواهد شد.


اولین نفری باشید که نظر خود را درج می کنید!!!

جنریک در تایپ اسکریپت - قسمت سوم / Generic in typescript - part 3

ارسال شده توسط: موسی بصیرت نیا تاریخ انتشار : 1/11/2017 12:00:00 AM 3 دیدگاه
هولایتی | آموزش ویدئویی فارسی
جنریک در تایپ اسکریپت - قسمت سوم /  Generic in typescript - part 3
قیمت محصول 1000 تومان


جنریک در تایپ اسکریپت - قسمت سوم

  Generic in typescript - part 3


مثال سوم از جنریک در تایپ اسکریپت را برای شما کاربران دوست داشتنی هولایتی فراهم کرده ایم ، قبل از هر چیز اگر ویدیو های قبلی را مشاهده نکرده اید و یا اگر مفهوم جنریک آشنا نیستید حتما ویدیو های قبلی را ببینید چرا که بر پایه ی مفاهیم قبلی این ویدیو تولید شده است. سعی کردیم. همانطور که گفته شده است چون مفاهیم جنریک از مفاهیم بسیار کاربردی در تولید App های js است. دانستن این مهارت سهولت،زیبایی،انعطاف پذیری و توسعه برنامه را به طور جدی افزایش می دهد. پس اگر لازم دیدی این 3 ویدیو را با جدیت بیشتر دنبال کنید.


جزئیات بیشتر فیلم آموزشی:

کلاس Emitter را پیاده سازی کرده ایم. سعی کردیم مثالی مانند شبکه های اجتماعی را برای شما به صورت generic پیاده سازی کنیم. به این صورت که شما قرار است پستی / موردی را منتشر کنید. حالا محتوای این پست چیست مهم نیست با توجه به اینکه جزئیات هر نوع محتوا به صورت strongly typed تعیین می شوند.

مشخصات فایل آموزشی
حجم: 6MB
زمان:7 دقیقهرمز فایل:hoolity.com

هولایتی را دنبال کنید!!!

موفقیت کاربران هولایتی آرزوی ماست

هولایتی را به دوستان خود معرفی کنید.